Bilzen Youth U17A – -17 Interprov Voetb V H

Bilzen Youth U17B– Gewestelijk U17 BY

Bilzen Youth U17C – Gewestelijk U17 CC

Belisia Bilzen SV U17A – Provinciaal U17 N

Belisia Bilzen SV U17B – Gewestelijk U17 CC