Missie en Visie

Onze jeugdopleiding heeft tot doel het verzorgen van een kwaliteitsvolle en gezonde voetbalopleiding voor jongens en meisjes. We zijn een opleiding waarbij de speler steeds centraal staat en waarbij de speler vreugde en plezier moet beleven aan het voetbal.

Onze opleiding gaat niet voor het korte termijnresultaat, onze opleiding staat voor een vorming die hoofdzakelijk gericht is op het aanleren van voetbalwijsheid, we willen een algemene voetbalontwikkeling geven. Een ontwikkeling die we gestaag opbouwen door trainingen te organiseren met een opleidingsleerplan per leeftijdscategorie. We letten erop dat spelers tijdens hun opleiding voldoende ruimte krijgen voor het ontwikkelen van hun eigen creativiteit en dat ze initiatief durven nemen. We willen hun aanleren zelfstandig problemen leren op te lossen en te voorkomen, onze belangrijkste waarden, nml. groepsgeest, naleven van groepsafspraken en respect hebben voor zichzelf en anderen, verliezen we hierbij niet uit het oog.

Respect is voor de JO de fundamentele norm.
Hoe vertaalt onze JO respect?

 • Respect voor jezelf
  Een gezonde voeding, voldoende nachtrust en een evenwichtige combinatie voetbal en school zijn onontbeerlijk.
 • Respect voor de club 
  Iedereen die zich inzet voor de club dient gerespecteerd te worden. Dit wil zeggen dat wij elkeen begroeten op een positieve wijze in onze club. Maar ook zorg dragen voor al het materiaal dat ter beschikking gesteld wordt.
 • Respect voor de spelregels 
  Het voetbalspel komt enkel tot zijn volste recht als iedereen de regels respecteert.
 • Respect voor de scheidsrechter 
  De scheidsrechter, die wedstrijden in goede banen leidt, heeft een aartsmoeilijke opdracht. Maar net zoals iedereen kan hij/zij een fout maken. Het is aan ons om die fouten te accepteren en ons te focussen op onze wedstrijd.
 • Respect voor de tegenstander 
  Fair-play is een gegeven dat hoog in het vaandel van de Jeugdopleiding wordt gedragen. Er moet een gezonde wedstrijdmentaliteit zijn, maar met respect voor de kwaliteiten van de tegenstanders.
 • Wederzijds respect tussen trainers en begeleiders 
  De ingesteldheid van mensen met een voorbeeldfunctie beïnvloedt ook de ingesteldheid van de kinderen.
 • Respect van en voor de supporters, ouders en sympathisanten.
  Een positieve houding van het entourage heeft een positieve invloed op de ontwikkeling van het kind.

 

Door deze mentaliteit te stimuleren, krijgen onze jeugdspelers kansen om te leren uit fouten en kunnen ze zich met bijstand van hun trainers en begeleiders verbeteren. Onze spelers moeten zich een schakel voelen van de ploeg, we moedigen dit niet alleen aan op voetbalgebied, maar ook daarbuiten door het bevorderen van de vriendschap, de achting en verdraagzaamheid tussen de leden en medewerkers. We verwachten dat niet alleen spelers, maar ook ouders, trainers en medewerkers de nodige fair-play naleven op en naast het veld.

Om de kwaliteit van de opleiding te waarborgen streven we ernaar om voldoende gediplomeerde en gemotiveerde trainers aan te trekken en diezelfde trainers de mogelijkheden tot permanente bijscholing te bieden. Bijscholingen en trainingscursussen worden door de club volledig terugbetaald.

Samenvattend, onze JO heeft als doel om jonge spelers uit de regio een kwaliteitsvolle voetbaltechnische opleiding aan te bieden op zijn/haar niveau (recreatief en competitief) en dit in een kindvriendelijke en familiale omgeving.

We zijn de mening toegedaan dat op deze manier jeugdspelers zich thuis voelen op onze club, dat er er met andere woorden clubliefde ontstaat en dat op deze manier een groot aantal spelers zal doorstromen naar ons eerste elftal en daar ook effectief een meerwaarde zal zijn. We zijn dit proces gestart en nu reeds zien dat enkele eigen gevormde jeugdspelers opgenomen zijn in de A-kern. We willen het signaal dat jeugd primeert in onze club verder uitbreiden, stimuleren en versterken.