Verhuur kunstgrasterrein en kleedkamers

Ga als volgt te werk voor het huren van terrein en/of kleedkamers:

 1. Lees hieronder de huurvoorwaarden.
 2. Controleer op beschikbaarheid (klik hier voor kalender)
 3. Mail je aanvraag naar: verhuur1@belisiasv.be 
 4. Binnen de 24 werkuren nemen we terug contact met je op voor verdere afhandeling.

 HUURVOORWAARDEN

Occasioneel gebruik:

 • Voetbalterrein en 2 kleedkamers + 1 scheidsrechterskamer: € 25,00 per uur.
 • Per extra kleedkamer: € 8,00 per uur.
 • Verlichting: € 8,00 per begonnen uur.
 • Dagprijs all-in: € 250,00 (+ 6 uur alle kleedkamers}.
 • Gebruik kleedkamer met douches (zonder voetbalterrein): € 15,00 per kleedkamer per uur.
 • Gebruik voetbalterrein met kleedkamers zonder douchegebruik: € 15,00 per uur.

Terugkerend gebruik:

 • Voor leden aangesloten bij erkende Bilzerse (sport)verenigingen die overeenkomstig de vastgestelde gebruikskalender gedurende minimum 10 maanden minstens 2 maal per week gebruik zullen maken van de infrastructuur, is er een forfaitaire all-in prijs van € 40,00 per lid (per sportseizoen).
 • Voor scholen die overeenkomstig de vastgestelde gebruikskalender gedurende minimum 6 maanden minstens 2 X per week gebruik zullen maken van de infrastructuur, is er een forfaitaire som van € 1 000,00 per schooljaar met gebruik kleedkamer en douches.
 • De overige regelmatige gebruikers die niet in aanmerking komen voor bovenvermelde tariefregeling betalen voor ieder gebruik het tarief dat van toepassing is voor occasioneel gebruik.

Boetes:

 • Niet-reiniging van de gebruikte lokalen na gebruik: € 25,00.
 • Niet reiniging van de gang na gebruik: € 25,00.
 • Niet verwijderen van plastiek flessen op de sportvelden: € 25,00.

Verhuur kantine & businessruimte Katteberg Bilzen

Plan je een feestje, een gezellig samenzijn, wil je een rustige locatie voor een vergadering of gezellig samenzijn ...
huur dan onze kantine of businessruimte

Ga hiervoor als volgt te werk:

 1. Lees hieronder de huurvoorwaarden.
 2. Controleer op beschikbaarheid (klik hier voor kalender)
 3. Mail je aanvraag naar: verhuur2@belisiasv.be 
 4. Binnen de 24 werkuren nemen we terug contact met je op voor verdere afhandeling.

Gebruiksreglement (met verplichte afname van dranken)

Prijzen verhuur kantine & businessruimte

 • alle interne vergaderingen, één activiteit per jeugdploeg:
  • geen huur - consumpties aan € 2.40 
 • alle andere extra activiteiten jeugdploegen: 
  • € 60.00
 • alle aangesloten leden, spelers, trainers:
  • kantine: € 150.00
  • businessruimte: € 175.00
 • alle niet aangeslotenen ( bv. privé-feestjes):
  • kantine € 250.00
  • businessruimte € 350.00
 • reservatie businessruimte door Bilzerse verenigingen
  • geen huur - consumpties aan aankoopprijs + 10% (op basis van een prijslijst) en met een minimum van €50,00 per gebruik
  • onkostenvergoeding voor poets van €25

Poetsen:

 • businessruimte: € 120.00
 • kantine: € 240.00

 

WAARBORG: deze bedraagt het dubbele van de voorziene huurprijs inclusief het poetsgeld.

 

De huurder verplicht zich er toe om deze punten nauwlettend op te volgen en wordt persoonlijk verantwoordelijk gehouden bij het niet naleven ervan.

 • Belisia SV heeft altijd voorrang op huur van de accommodatie.
 • Gebruikers kunnen enkel gebruik maken van de lokalen van Belisia SV voor allerhande activiteiten indien dit gepaard gaat met afname van dranken voor verbruik ter plaatse. De beschikbare dranken zijn vermeld op de drankenlijst. Voor wijn en cava mag hiervan afgeweken worden.
 • Dranken die niet op de drankenlijst voorkomen mogen, na overleg, zelf voorzien worden.
 • Indien de gevraagde infrastructuur voor andere doeleinden wordt gebruikt dan werd vermeld, of bij verkeerd verstrekte informatie, leidt dit tot het verbreken van het gebruikerscontract. Met inhouding van het voorschot en betaling van een schadevergoeding.
 • Om reden van organisatorische of praktische aard kan een aanvraag verworpen worden. De betrokken aanvrager ontvangt hiervan bericht binnen de 15 dagen na de aanvraag.
 • Er mogen geen (jeugd-)fuiven georganiseerd worden.
 • De sleutels van lokalen en gebouw worden alleen overhandigd na betaling van een voorschot. Het overhandigen van de sleutel gebeurt de dag van gebruik in samenspraak met de zaalverantwoordelijke. De sleutel moet na de activiteit terugbezorgd worden aan de zaalverantwoordelijke op de afgesproken wijze.
 • Tafels en stoelen worden na het evenement opgeruimd tenzij anders aangegeven.
 • Stoelen per 15 stapelen op ijzeren karretjes en geplaatst naast ingang kantine.
 • Plooibare tafels, gepoetst, per 20 stapelen op karren en plaatsen naast ingang kantine.
 • Statafels, gepoetst, per 5 stapelen in ijzeren karren en plaatsen naast ingang kantine.
 • De zaal wordt opgeruimd en geborsteld. Borstels bevinden zich achter de deur naast de ingang van de kantine.
 • De toog wordt opgeruimd en gepoetst.
 • De vloer achter de toog wordt opgeruimd en gepoetst.
 • Alle afval wordt buiten in de container gedeponeerd.
 • Er wordt bij het verlaten van de zaal nagegaan of alle deuren en poorten gesloten zijn. Ook wordt nagekeken of alle lichten uit zijn.
 • Belisia SV kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen tijdens verhuur accommodatie.
 • De huurder is verantwoordelijk voor alle schade die binnen en buiten aan het gebouw of aan de accommodatie vastgesteld wordt tijdens de verhuurovereenkomst.
 • Gebruik van rookmachines is verboden. Indien we moeten langskomen voor het brandalarm uit te zetten komt er een extra kost van € 75.00 bij.
 • Tafels en stoelen worden s ’avonds terug binnen gezet.
 • Bij noodgevallen kunt u steeds contact opnemen met de verantwoordelijke:
  • Frank Ritzen: 0483 34 34 40